Woonboerderij


Praktisch onderwijs bij de Woonboerderij

Een dag per week stroopt een groep leerlingen van het Elde College de mouwen op. Ze zijn serieus aan de slag om de tuin rond Woonboerderij Schijndel in te richten. En dat is veel meer dan een beetje tuinieren. De leerlingen pakken alle klussen aan die erbij komen kijken. Frank Claassen van de Woonboerderij is op deze dagen hun leermeester. “Het gaat prima”, vertelt Frank. “We werken met plezier en al doende leren de jongeren vaardigheden die ze kunnen gebruiken als ze over wat jaren aan het werk gaan."

In de Woonboerderij wonen kinderen die niet of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. “De Woonboerderij is klaar, maar er moet nog een heleboel omheen gebeuren. De inrichting van de tuin met alles wat erbij komt kijken is een ideaal praktijkproject.” Frank is een allesdoener die uit opleiding en ervaring de in de tuin voorkomende werkzaamheden kent. Om te beginnen hebben ze de indeling van de tuin uit moeten zetten aan de hand van een tekening. Waar komt de stoep, de pad, welke deel wordt verhard en waar komen nog opstallen. De moestuin die de bewoners van de Woonboerderij van verse groente en fruit voorziet moet opnieuw en dan professioneel aangelegd worden. Dierenverzorgers in spe kunnen hier veel leren, want er loopt nogal wat vee rond.

Het praktisch onderwijs in de Woonboerderij gaat over het aanleren van de eerste vaardigheden om een vak uit te oefenen. "Mijn ideaal is dat de leerlingen met wat ze hier leren later in de praktijk terecht kunnen. Vanuit mijn eigen werk (Frank is zaakvoerder bij de gemeente Eindhoven) weet ik hoe moeilijk het is om mensen met kennis van zaken." De dag in de week dat ze hier komen is nog maar het begin. Als het aan Frank ligt, nemen de scholen en de werkgevers het project mee op. “Er is overal vraag naar goed opgeleide mensen. Daar kunnen we zelf iets aan doen.” Het project kost hem zeker twee dagen werk in de week. Een dag boorbereiding en een dag les geven, waarbij hij dan ook nog vaak mensen uit zijn omgeving inschakelt ter assistentie. Hij is aan deze taak begonnen omdat het werk van de Woonboerderij niet stopt bij de opvang van kinderen. “We willen breder werken en ook naar de toekomst van de kinderen kijken. Niet alleen van de kinderen die hier wonen, maar ook van jongeren die op weg zijn naar een zelfstandig volwassen leven. Met een goede opleiding zijn ze beter voorbereid!”

De uitvoering van het project zou onmogelijk zijn zonder de sponsors die de Woonboerderij een warm hart toedragen. Financiële bijdragen en bijdragen in natura komen ten goede aan de bewoners van de Woonboerderij en aan de leerlingen die hieraan meewerken. "Met hun belangstelling en steun laten onze sponsors zien dat ze belangrijk vinden wat wij doen. Dat motiveert ons om verder te gaan en wie weet, in de nabije toekomst een professionele onderwijstak op te zetten." 

 

 SOS700

Dankzij de bijdrage van SOS700 kon de Woonboerderij een deel van de les- en inrichtingsmaterialen aanschaffen.

Wij willen het bestuur van SOS700 dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage aan ons project.


Naar overzicht