Vleermuizenproject


Uitgegeven: 16 januari 2015
De ondernemersvereniging SOS 700 financiert een nieuwe leskist, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Heempark De Blekert. De leskist, bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs, gaat over de vleermuizen die momenteel de nieuwe vleermuizenkelder van het heempark verkennen. De kosten van de leskist bedragen € 2440,-; hiermee worden o.a. materialen aangeschaft die kinderen een kijkje geven in het geheimzinnige leven van de vleermuis. Ook zal er een opleiding tot vleermuisgids mee worden gefinancierd. Eind april zal tijdens een feestelijke voorjaarsmarkt de leskist ten doop worden gehouden. Meer nieuws hierover volgt nog. 


Naar overzicht