Heemkunde - Archeologendagen


De heemkundekring Schijndel heeft op 13 en 14 oktober jl. twee prachtige archeologische dagen gehouden op de locatie van de Schaapskooi aan de Martemanshurk 12 in Schijndel waarbij het weer ook meespeelde. De zon scheen beide dagen en de duizenden bezoekers keken hun ogen uit wat niet alleen de heemkundekring Schijndel maar ook de andere heemkundekringen in Meierijstad hadden georganiseerd. Het begon met de officiële opening met gedeputeerde Henri Swinkels die met een groot aantal provinciale ambtenaren was gekomen. Zij waren bijzonder verrast wat ze allemaal zagen en wethouder Eric van den Bogaard die de openingshandeling verrichte door het overhandigen van een zwaard aan twee als Romeinse Krijgers uitgeruste mannen. De twee grootste publiekstrekkers waren toch wel de zandbak waar kinderen geleerd werd hoe je archeologische opgravingen moet doen en na een succesvolle opgraving kregen ze een echt diploma. De andere publiekstrekker was Christian Casseyas die vanuit het Préhistomuseum in Frémalle in België met outdoor animaties die kinderen aan zich wist te binden door ze te leren hoe ze vroeger met stenen vuur maakten en met klei een fluitje konden maken. Intens geboeid zaten ze in een kring om Christian met ouders in de buurt. Liefhebbers konden met de metaaldetector aan de slag. In de Schaapskooi werden archeologische vondsten getoond en hoe die gedetermineerd worden. Bezoekers keken geboeid toe. De Kringen presenteerden zich daar ook.

Johan Verspaij van de Vrije Universiteit Amsterdam presenteerde zijn nieuwe project en liet ziet hoe men thuis kleinschalig archeologisch onderzoek kan doen. Dat project wordt in het Groene Woud verder ‘uitgerold’. Ruud Hemelaar liet opgravingen in Schijndel zien en hoe je met een gps-systeem kunt werken. Deze dagen hebben laten zien hoe de vrijwilligers van de heemkundekringen binnen Meierijstad samenwerken en toch hun eigen identiteit behouden onder leiding van het Platform Erfgoed Meierijstad. Grote dank gaat uit naar alle sponsoren die deze dagen mogelijk hebben gemaakt. Resumerend: Succesvolle landelijke archeologiedagen in Schijndel in Meierijstad met bezoekers die nu eens met eigen ogen kunnen zien wat archeologie is en hoe interessant dat is. Schijndel en de Schaapskooi zijn hiermee in een keer ‘op de kaart gezet’.


Naar overzicht